Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CMHS - NĂM HỌC 2020 – 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 - 2022

06/01/2022
03:50:00
151

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CMHS -NĂM HỌC 2020 – 2021

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM HỌC 2019-2020

Năm học 2020-2021 là năm học “tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”; thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đồng thời thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục. Với những ý nghĩa đó trong năm học vừa qua Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Trần Phú đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Hội nghị cha mẹ học sinh từ đầu năm học 2020-2021 đã đề ra. Cụ thể được đánh giá như sau :

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung

Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường: gồm có 5 người

1. Ban đại diện cha mẹ học sinh trường : 5 người

- Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Trưởng ban

 - Phó trưởng ban. Nguyễn Tiến Quân: P. Trưởng ban

- Nguyễn Thị Phương - ủy viên

 -  Lưu Đức Soái                           -  ủy viên

- Nguyễn Viết Quân                     - ủy viên

2. Chi hội : Gồm 30 lớp

- Ban Đại diện Cha mẹ học sinh 30 lớp: gồm 90 người

2. Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương cùng sự kết hợp chặt chẽ của Ban giám hiệu nhà trường và các ban ngành đoàn thể trong địa phương.

3. Khó khăn

Do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 nên đã ảnh hưởng đến việc vận động phụ huynh tham gia các công tác cũng như việc huy động kinh phí để Hội hoạt động..

- Một số phụ huynh vì mưu sinh kiếm sống, gửi con cho ông bà, ít quan tâm đến việc học hành của con em mình nên phần kết hợp giáo dục giữa nhà trường và phụ huynh gặp khó khăn.

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tổ chức, xây dựng các hoạt động

Ngay từ đầu năm học 2020-2021, Ban đại diện học sinh đã tham mưu cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, nhà trường xin phép tổ chức Hội nghị Phụ huynh học sinh trường THPT Trần Phú. Việc tổ chức hội nghị thành công tốt đẹp và đã xây dựng được kế hoạch hoạt động của Ban đại diệncũng như đã bầu ra được Ban Chấp hành mới với số lượng 5 thành viên. Các thành viên trong ban chấp hành đa số đều nhiệt tình trong công tác của Hội. Năm học 2020-2021 đã thành lập được 30 chi hội lớp với số lượng 90 thành viên.

2. Công tác vận động tuyên truyền trong hội viên

Trong năm học, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh cũng đã tuyên truyền đến phụ huynh các chủ trương về giáo dục của lãnh đạo các cấp cũng như nội dung các cuộc vận động lớn như cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiệm vụ “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", vận động phụ huynh tự giác và giáo dục con cái chấp hành nề nếp an toàn giao thông, tham gia Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, phòng chống các dịch bệnh…

3. Công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giáo dục

Trong năm học Ban Đại diện Cha mẹ học sinh cũng đã có nhiều cố gắng trong việc vận động học sinh đến lớp đặc biệt là HS có hoàn cảnh khó khăn, Hỗ trợ kinh phí kịp thời cho phong trào Dạy và học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hội thi của học sinh, các hoạt động ngoại khoá nhằm nâng cao kiến thức cho học sinh, kết hợp với nhà trường hỗ trợ kinh phí khen thưởng cuối năm, giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, động viên kịp thời cho các cháu cố gắng phấn đấu nhiều hơn trong học tập.

4. Công tác tri ân thầy cô giáo

Việc giữ gìn truyền thống tôn sư trọng đạo luôn được Ban chấp hành quan tâm và đầu tư thích đáng. Trong năm học, Ban chấp hành đã phối hợp cùng nhà trường tổ chức long trọng buổi lễ tri ân Thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúc tết các thầy cô nhân dịp Tết Nguyên đán…

5. Công tác vận động xây dựng và quản lý kinh phí:

Kinh phí của cha mẹ học sinh chủ yếu chỉ hỗ trợ những hoạt động của học sinh và khen thưởng học sinh cuối năm. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo đúng quy định. Việc chi tiêu luôn đúng nguyên tắc và tiết kiệm. Cuối năm học đã thực hiện việc công khai kinh phí trong Ban đại diện cha mẹ học sinh.Tóm lại, công tác quản lý thu - chi quỹ hội trong năm qua khá tốt, minh bạch, rõ ràng.

Trong năm học qua, Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng đã làm tốt công tác Xã hội hóa giáo dục, tài trợ nhà trường với tổng số tiền là 250.000.000. Với số tiền đó nhà trường đã trả tền làm nhà vệ sinh cho HS năm học 2019-2020.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện các chủ trương của Hội đồng Giáo dục phường về việc đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục, toàn dân chăm lo làm giáo dục và vì sự nghiệp giáo dục;

Căn cứ theo tình hình thực tế của hoạt động Hội năm học 2020-2021, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Tiểu học Trần Phú đề ra phương hướng và nhiệm vụ hoạt động trong năm học 2021- 2022 như sau :

I. Nhiệm vụ chung

1. Tập trung xây dựng và củng cố vững chắc tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh đến từng chi hội của các lớp từ đó đi vào hoạt động thực chất và có hiệu quả.

2. Tích cực hỗ trợ nhà trường phát triển mạnh mẽ phong trào học tập để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo giúp trường phấn đấu giữ được chuẩn quốc gia vào năm 2022.

3. Sử dụng kinh phí thật hợp lí giúp nhà trường có điều kiện tốt hơn trong việc tổ chức các hoạt động dạy và học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các phòng trào thi đua trong giáo viên và học sinh; giúp đỡ các học sinh nghèo vượt khó, các tấm gương điển hình trong phong trào “Dạy tốt - Học tốt”;

Vận động phụ huynh tự giác đóng góp ủng hộ, tài trợ cho nhà trường sửa chữa tôn tạo sân phía sau dãy nhà A và phía trước cổng trường.

4. Phối hợp tốt với nhà trường trong việc giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2022.

5. Tuyên truyền cho toàn thể phụ huynh tiếp tục tham gia tốt thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

6. Xây dựng quỹ khuyến học.

II. Các nhiệm vụ cụ thể

- Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ về công tác xã hội hoá giáo dục và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh để qua đó phụ huynh thấy được trách nhiệm của mình trong việc tham gia công tác xã hội hoá giáo dục, cũng như có trách nhiệm hơn trong việc phối hợp với nhà trường giáo dục con em mình tại gia đình.

-Ủng hộ nhà trường thực hiện tốt các cuộc vận động, cùng nhà trường thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn giao thông, ngăn chặn không để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường...

- Phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động của ban Đại diện cha mẹ học sinh; chất lượng hoạt động của chi hội phụ huynh ở các lớp; tích cực tham gia hoạt động hội khuyến học của trường.

- Cùng nhà trường làm tốt công tác vận động. Không có học sinh bỏ học giữa chừng.

Hỗ trợ thật tốt cho nhà trường tổ chức và thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Hỗ trợ cho học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn trong học tập; khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập; học sinh đạt giải trong các kỳ thi. Cùng với nhà trường thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giáo dục: ở nhà trường, trong gia đình và ngoài xã hội.

- Phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo. Hằng năm phối hợp cùng nhà trường chủ động triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thường xuyên thăm hỏi, động viên các thầy cô giáo đã về hưu.

- Sau Hội nghị phân công thành viên trong Ban Đại diện Cha mẹ học sinh phụ trách công tác tài chính, quản lý kinh phí, phụ trách theo từng xã. Tổ chức công tác vận động phụ huynh hỗ trợ kinh phí, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương tham gia đóng góp hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

- Tích cực hỗ trợ cho nhà trường thu các khoản tiền đóng góp đầu năm đã thống nhất trong hội nghị, hỗ trợ các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Xây dựng quỹ khuyến học nhằm giúp đỡ cho học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng động viên học sinh có nhiều thành tích trong học tập.

- Tuyên truyền, động viên các phụ huynh học sinh đăng kí gia đình học tập.

III. Giải pháp tổ chức thực hiện

- Ban đại diện cha mẹ học sinh phải thường xuyên tham mưu cho Hội đồng giáo dục phường tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Ban Đại diện cha mẹ học sinh và các chi hội phụ huynh các lớp căn cứ theo phương hướng hoạt động của Hội nghị đề ra từ đó xây dựng chương trình hành động cụ thể và chủ động triển khai thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường để hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ năm học của nhà trường cũng như kế hoạch hoạt động của Hội.

 

Trưởng ban

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Footer

Trường Trường THPT Trần Phú
Địa chỉ: Thôn 10, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Email: thpt_so3botrach@quangbinh.edu.vn